Min bakgrund

Arbeten

 • Centrum för Näringslivshistoria, redaktör, 2012 –
 • Webbtidskriften Emils tankar, redaktör 2010–2011
 • Barometern-OT, politisk chefredaktör, 2001–2010
 • City-universitetet, informations- och förlagsansvarig, 1995–2001
 • Timbro, förlagsredaktör, 1989–1995
 • Barometern-OT, ledarskribent, 1986–1988
 • Dessförinnan diverse tjänster vid Uppsala universitet

Utbildningsbakgrund

 • Institutet för högre reklam- och marknadsföringsutbildning, IHR, 60 p, 1997-98
 • Arméns Stabs- och Sambandsskola, kompanichefskurs, 1883
 • Uppsala universitet, Stockholms universitet, fil kand, 1976/1981
 • Arméns Stabs- och sambandsskola, reservofficersexamen, 1976
 • Per Dahl Information AB
 • Adress: Gästgivarvägen 34,
  393 64 Kalmar
 • Telefon: 0706 - 12 32 11
 • Email: info@perdahl.info
© 2014 Per Dahl Information AB