Något om bokproduktion

Mellan 1998 och 2001 arbetade Per Dahl med bokutgivning hos förlaget Timbro, biförlaget Ratio (vetenskaplig utgivning) och därefter med förlaget City University Press (fackboks- och vetenskaplig utgivning på svenska och engelska). Det blev ett nittiotal bokprojekt, från författarkontakter till marknadsföring efter utgivningen. Från och med 2012 har han verkat som redaktör vid Centrum för Näringslivshistoria och där varit redaktör för facklitteratur, bl a på engelska/ryska.

Han har under åren dessutom på fritiden ansvarat för ett antal utgivningsprojekt, antingen i klassikerutgivning i eget förlag, som författare eller översättare eller som rapportförfattare.

Rapporter

”Kalmarsund : Sveriges Florida?” (förf, 45 s, 2011). Stockholm : Timbro, 2011.

”Högskolan i Jönköping – ett föredöme när det gäller samverkan med det omgivande samhället?” (förf, 31 s). Stockholm : Svenskt näringsliv, 2001.

Utgivning vid sidan om arbeten

Kammarmusik : borgerliga essäer (förf, 125 s, ISBN 978-91-7566-881-9). Stockholm: Timbro, 2012.

Och sedan? : den nya borgerliga idédebatten (red och medförf, hft, 98 s, ISBN 91-89660-45-5). Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2003.

Svensk militärhistorisk atlas : en guide till klassiska slagfält och krigsskådeplatser i Sverige (red, inb, 249 s, ISBN 91-89080-49-1). Stockholm : Hjalmarson & Högberg (Armémuseums rapportserie, 10), 2000

Filosofisk undersökning av ursprunget till våra begrepp om det sublima och det sköna : med en inledande essä om smaken (övers och inl, förf E Burke, hft, 253 s, ISBN 91-7139-145-2). Stockholm/Stehag : Symposion, 1995.

1891-1991 : ett skapande sekel (med M Lundholm & E Tistelgren, hft, 124 s, ISBN 91-971393-0-0). Uppsala : Heimdal, 1991.

Förnuft och inlevelse : Burke mellan upplysning och romantik (övers och inl, med C J Ljungberg (hft, 137 s, ISBN 91-7566-201-9). Stockholm : Timbro, 1990

På eget förlag Det svenska biet

Tre debatterande essäer och tre dikter (förf C G af Leopold, hft, 133 s, ISBN 91-972412-6-1). Uppsala : Svenska biet, 1996

Två lärodikter om världens ordning, om godheten och ondskan i tillvaron (hft, 96 s, inl T Brunius, Essay on Man av Pope, Lissabons förstöring av Voltaire, ISBN 91-972412-4-5). Uppsala : Svenska biet, 1995

1700-talets frihandlare (hft, 112 s, inl L Magnusson, med Chydenius Den nationnale winsten och Kellgrens Afhandling om näringstvånget, ISBN 91-972412-2-9

Frihet eller socialism : högerns valhandbok 1944 (hft, 92 s, förf Gösta Bagge, ISBN 91-972412-0-2). Uppsala : Svenska biet, 1994.

Som underredaktör eller teknisk/grafisk redaktör

Alvunger, Daniel, Nytt vin i gamla läglar : socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973 (diss, 287 s, ISBN 91-7271-053-5). Göteborg : Församlingsförlaget, 2006.

Eriksson, Fredrik, Från tullstrid till baltutlämning : ideologi, representation och konservatism i Oskarshamns-Tidningen 1888-1945 (hft, 63 s, ISBN 91-87764-33-4). Växjö : Davidsons tryckeri AB, 2006.

Petersson, Kjell, Åkallan och åminnelse : nattvarden i mötet mellan luthersk tradition och ekumenisk teologi (hft, 154 s, ISBN 91-88553-06-X). Lund : Arcus (Bibliotheca theologiae practicae, ISSN 0519-9859 ; nr 64), 2000.

  • Per Dahl Information AB
  • Adress: Gästgivarvägen 34,
    393 64 Kalmar
  • Telefon: 0706 - 12 32 11
  • Email: info@perdahl.info
© 2014 Per Dahl Information AB